Balseming & milieu

 
Is balseming schadelijk voor het milieu?

De crematoria in Nederland moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft luchtfilters. Deze eisen maken dat de filters in Nederland goed genoeg zijn om de milieu-schade van balseming te minimaliseren. Bij het begraven van een licht gebalsemd lichaam komt het ontbindingsproces vanzelf weer op gang. De chemicaliën die gebruikt zijn in het lichaam breken na verloop van tijd ook steeds verder af; er kan niet echt gesproken worden van belasting van het milieu. Er zijn misschien natuurbegraafplaatsen die hier toch anders over denken. Het is dus aan te raden dit na te vragen bij desbetreffende begraafplaats. Er is altijd een mogelijkheid te kiezen voor een formaline vrije balsemingsvloeistof. Zelf ben ik hier geen voorstander van en zal u dan doorverwijzen naar een andere thanatopracteur.